Samarbete/Kort livsmedelskedja och lokala marknader

Trots ett ökat intresse för lokal producerad råvaror/livsmedelsprodukter finns det i dagsläget få producenter som levererar direkt till storhushåll. Många av länets producenter både kan och vill leverera till den offentliga sektorn/restaurang även om de ej gör det idag.

Projektets uppgift är att underlätta men även inspirera fler av våra lokala producenter att bli leverantörer till denna målgrupp. Att jobba med flera försäljningskanaler genererar starkare företag p.g.a. minskad sårbarhet.

En ökad efterfrågan skapar även möjlighet för befintliga företag att växa men även att locka nya producenter att starta upp en produktion av lokala livsmedel.

Vi vill stärka länets primärproduktionen för att få en större självförsörjande grad inom länet genom att öppna upp och skapa förutsättning för att Svenskt/närproducerat ska vara första valet av råvaror i så väl storhushåll som på restaurang – butik. Projektets intention är att arbeta i nära samarbete med befintliga organisationer som finns i närheten av producenter, offentliga måltider, handel och restauranger. Så som länsstyrelsen, LRF och branschorganisationer.

Kontaktperson:

Anna Karin Landin, matkonsult HS Konsult AB