Säkrare trindsädesodling

Ekologisk odling är i hög grad beroende av baljväxter i växtföljden, då de tillsammans med bakterier kan fixera kväve från luften. Åkerböna och ärter är två vanliga grödor som förbättrar jorden och är likvärdiga proteinfoder för nötkreatur.

Båda odlas över hela Sverige på olika jordar med varierande resultat. Syftet med projektet är att ge ekologiska lantbrukare underlag för att välja det lämpligaste trindsädesslaget på den aktuella gården, samt undersöka om effektivare pollinering kan höja utbytet.

Samarbete med HS Väst (2008-2010)
Jordbruksverket
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar, Åsa Käck (HS Väst)
Slutrapposrt >>

Slutrapport >>