Säkrare odling av vårkorn med mineralnäringsbehandlat utsäde på mojord

Vid låga temperaturer (< 10°C) är många näringsämnen svårtillgängliga för grödor vilket bidrar till dålig tillväxt. Genom att förse det groende fröet med lättillgänglig mineralnäring, tillförd med utsädesbehandling, kan groning och tillväxt stimuleras under förhållanden som inte är optimala. Tidig sådd av vårkorn ökar möjligheterna till hög avkastning och det förutsätter att värmen kommer tidigt. Under kalla förhållanden med jordtemperaturer <10° C är risken för näringsbrist stor eftersom vårkorn har en kraftig skottillväxt medan näringstillgängligheten är låg

Vi vill i vårkorn undersöka effekten av utsädesbehandling med olika mineralnäringsprodukter på uppkomst, tillväxt, och skörd vid olika temperaturer på mojord.

Målet är att utveckla ett koncept för behandling av utsäde med mineralnäringsprodukter i vårkorn.

 

Samarbete med: NoroTec, Yara.

Finansiär: CR Prytz Donation, NoroTec, Yara.

Kontaktperson: Eva Stoltz