Sådd av samodlad majs och åkerböna i praktiken

Samodling av olika grödor kan bidra till ett hållbart jordbruk. Syftet var att i ett större fältförsök jämföra hur samodling av majs och åkerböna kan etableras med några olika såmaskinssystem som finns på marknaden.

Samarbete med Stefan Lundmark, Hushållningssällskapet Kristianstad (2012)

KSLA, Stiftelsen Adolf Dahls fond

Kontaktperson: Eva Stoltz

 

Om projektet: Samodling av olika grödor kan bidra till ett hållbart jordbruk. Syftet var att i ett större fältförsök jämföra hur samodling av majs och åkerböna kan etableras med några olika såmaskinssystem som finns på marknaden. Sådd av majs och åkerböna med Rapid, System Cameleon och Seedhawk jämfördes.

Slutrapport >>