Rural Regions 2020 –ett förprojekt inom Interreg IVA KASK

Rural Regions är ett projekt om hållbar landsbygdsutveckling. Det handlar om att hitta metoder för samhället att få utväxling på insatser som görs för att få tillstånd en hållbar utveckling baserad på landsbygdens resurser.

Under 2014 har ett förprojekt genomförts som ska skapa ett ramverk och undersöka möjligheten för ett större genomförandeprojekt. Projektet är ett samarbete mellan SLU, Skaraborgs kommunalförbund, Hushållningssällskapet Skaraborg och Aalborgs Universitet med finansiering från Interreg IVA KASK.

Förprojektet innehåller fyra delar:

1. En forskningsöversikt över metoder och dess resultat för en hållbar samhällsutveckling och en biobaserad ekonomi.

2. Exempel på hur nuläget kan beskrivas i ett utvecklingsområde i form av en områdesrapport.

3. Arbetssätt för hur områdesrapporten kan ligga till grund för utformning av utvecklingsinsatser.

4. Idéskiss för ett kommande genomförandeprojekt.


Kontakt
Joanna Wood de García
0511-248 71