Rörflen till biogas och strö

Nya forskningsresultat: Rörflen, biogas och strö, en bra mix!

Grönskördad rörflen som biogassubstrat i kombination med vårskördat rörflenströ skulle kunna skapa flera synergieffekter! Hushållningssällskapet och JTI har tillsammans med lantbrukare i Vännäs och Hammerdal genomfört ett forskningsprojekt för att ta fram svar på flera av de frågor lantbrukarna har inför investeringar i nya biogasanläggningar.

Slutrapport: Rörflen, biogas och strö

Läs mer Rörflen, biogas och strö, en bra mix!