Rörflen som affärsidé – Nya rörflenaffärer

Miljö- och klimatnyttor, nya affärer, mer odling på överskottsmarker och en aktiv medverkan i samhällets omställning till en grön och biobaserad ekonomi har varit i fokus under projektperioden 2013-2015.

Bara fantasin sätter gränser för vilka produkter som går att utveckla av ett växtmaterial som det fleråriga gräset rörflen. Bland Sveriges rörflenodlare finns kunskap och erfarenhet av att producera och leverera rörflen som bränsle, strö och foder.

Tillsammans med andra kompetenser som forskare, entreprenörer, kommuner, kunder och rådgivare finns potential att utveckla många nya spännande produkter till nytta för ett klimatsmart och hållbart samhälle.

Genom detta projekt har ett flertal exempel på nya samarbeten och produkter lyfts fram. Nu återstår att ta de samlade erfarenheterna och nya idéerna vidare. Det tar tid att utveckla nya verksamheter och särskilt införsäljning av nya produkter på marknaden kräver tålamod, kommunikation och lämplig förpackning.

Sverige har en lång tradition som kompetent råvaruleverantör medan kunskaper om sälj och marknadsföring, lyhördhet för marknadens behov och kommunikation ofta varit svagare områden.
Det har visat sig även i detta projekt och utmaningen med rörflen hittills har varit att det ofta är en gröda på överskottsmark och därmed bisyssla hos lantbrukarna. Följden blir då att få odlare avsätter den tid och det engagemang som krävs för att få full fart på utvecklingen.

Tack vare några eldsjälar och möjlighetsinriktade odlare har ändå projektet kunna driva utvecklingen framåt och nu är grunden lagd för fortsatt produkt- och marknadsutveckling.

Läs slutrapporten – Rörflen som affärsidé

Kika in på rörflenodlarna

kontakt:

Cecilia Wahlberg Roslund, projektledare
Telefon: 0953-140 48 eller 070-397 09 99
cecilia.wahlberg@hushallningssallskapet.se