Rörflen i Skogslandet

Genom att praktiskt prova, utforska och visa på hur energigräset rörflen kan fungera småskaligt och kommersiellt i hela värdekedjan, från odling till slutanvändare, har ett demonstrations- och forskningsområde samt kunskapscentrum av nationellt intresse etablerats.

Projekt Rörflen i Skogslandet pågick under perioden 2008-2011.

Läs mer i sammanfattningen av projektet