Resurseffektiv kornodling i Mälardalen

Vårsädesskördarna varierar i större utsträckning än höstsädesskördarna. Variationer förkommer både inom och mellan gårdar. Syftet med projektet är att hitta de faktorer som har störst inverkan på skörden för att optimera kornodlingen i Mälardalen.

Kraftsamling växtodling (2008)
Kontaktperson: David Kästel och Mats Engquist.
Om projektet:

Vårsädesskördarna varierar i större utsträckning än höstsädesskördarna. Variationer förkommer både inom och mellan gårdar. Syftet med projektet är att hitta de faktorer som har störst inverkan på skörden för att optimera kornodlingen i Mälardalen. Lantbrukare kommer att vara delaktiga för utbyte av erfarenheter. Olika parametrar i jord såsom jordart, pH, mullhalt, markstruktur, vatteninfiltration, temperatur mm mäts, och såbädden undersöks. De olika faktorernas påverkan på skörd, ogräsförekomst och sjukdomar utvärderas.