Restaurering av sjön Trummen, Växjö kommun

Tillsammans mad AlControl och Ecoll AB driver Hushållningssällskapet Halland ett tillämpat forskningsprojekt i den övergödda sjön Trummen i Växjö kommun. Vi undersöker möjligheterna att återinföra olika undervattensväxter (framför allt långnate) till sjöns huvudbassäng för att kunna utnyttja de positiva återkopplingsmekanismser som stabiliserar sjön i ett klarvattenläge.

Projektet genomförs med fältförsök i sjön där planterade växter skyddas från fisk och annan störning. Växjö kommun finansierar projektet och i projektet deltar också Tjeckiska forskare. För mer information kontakta John Strand