Reko-ringar i Sverige

REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat, helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument. Enkelt och genialt!

REKO är lokal mat blandat med förtroende, glädje och engagemang. REKO är en förkortning av rejäl konsumtion, men REKO betyder också schysst, trevligt och rättvist. I REKO-ringen skapas relationer mellan de som föder upp och odlar vår mat och de som sen tillagar och äter den. Frågor om hur djuren har fötts upp blandas med tips och recept på säsongens råvaror. Köpare och säljare får kontakt med varandra genom särskilda Facebookgrupper. I Facebookgruppen får köparen veta vilka varor som finns i den lokala REKO-ringen och hur man gör för att beställa. Där finns också all information om var och när de beställda varorna hämtas och hur betalningen går till.

Hushållningssällskapet har fått i uppdrag av Jordbruksverket att beskriva vad REKO är och underlätta etableringen av nya REKO-ringar. Målet är att det ska finnas REKO-ringar i hela Sverige. Vårt arbete finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via det svenska landsbygdsprogrammet. Projektet pågår i två år och beräknas avslutas under hösten 2019.

www.hushallningssallskapet.se/reko/ finns information samlad om Reko-ringar.

Håkan Eriksson är projektledare för Hushållningssällskapets projekt kring REKO. Telefon: 035-465 08.