Regionala teknikdemonstrationer

Projektet syftar till att göra branschen mer mottaglig för ny teknik och att denna teknik leder till förbättrad måluppfyllelse för miljömål, djurhälsa, markhälsa samt förbättrad ekonomisk lönsamhet för lantbruks-och trädgårdsföretag. Inom projektet kommer 45 teknikdemonstrationer genomföras utspritt över hela landet där Hushållningssällskapet bjuder in teknikföretag för att demonstrera sin teknik och informera om användningsområden och hur dessa ska förändra företagandet för målgruppen.

Projektledare: Tina Sandell, Hushållningssällskapens Förbund
tina.sandell@hushallningssallskapet.se 070-8322004

 

 Jordbruksverket