Recirkulering av växtnäring från grönsaks- och trädgårdsavfall

Innovationsprojekt
Hushållningssällskapet Västra har fått projektstöd för att ta fram underlag och göra en ansökan om stöd till ett innovationsprojekt.

En innovationsgrupp med olika kompetenser ska bildas och ett samarbetsavtal ska upprättas. Samarbetspartners i projektet kommer att vara både företagare, forskare samt rådgivare och om projektet blir godkänt kommer det att genomföras i Göteborgsområdet.

Kontaktperson: Marie Hanson, Yrkesmässig Trädgårdsodling. Hushållningssällskapet Västra