Rationella lösningar för mobila system i ekologisk gris- och fågelproduktion

Inom ekologisk djurhållning strävar man efter en god djurhälsa och god miljö samt system där djuren har möjlighet att utöva sitt naturliga beteende. När den ekologiska produktionen startade började flera producenter inom gris- och fågelbranschen med utedrift, dvs system där djuren var ute i mobila hyddor eller hus året om.

I takt med att företagen blivit större har en övervägande del av djuren flyttats in i permanenta stallar. Driften har blivit mer rationell i stallen för de dagliga sysslorna som utfodring, ströning och utgödsling samtidigt som markanvändning har förbättrats. Men mobila system har många förutsättningar att ge en mer omväxlande och stimulirik miljö för djuren och ett bättre utgångsläge för god hälsa på grund av ett lägre smittotry

cket tack vare större ytor och frisk luft. Det finns dock stora utmaningar, där en av dessa är förändring till ett mer extremt väder med höga temperaturer och stora nederbördsmängder.

Syftet med detta projekt är att hitta bättre lösningar för mobila system för skötsel av de dagliga sysslorna, då främst för fågel och gris. Lösningar som är energieffektiva och resurssnåla, fungerar i fält och med en energiförsörjning baserat på förnyelsebar energi.

Rapport»