Radsprutning för minskad miljöbelastning och exponering av bekämpningsmedel i höstraps

I två fältförsök testas kombinationen av radhackning och radsprutning i höstraps. Tillgången till preparat för kemisk ogräsbekämpning i höstraps minskar vilket gör det viktigt att prova ut kombinationer med mekanisk ogräsbekämpning. I projektet jämförs normalt radavstånd och bredsprutning av herbicid med tre olika radavstånd för radhackning och radsprutning av herbicid.

För mer information kontakta:
Per Ståhl, 0708-29 08 24, per.stahl@hushallningssallskapet.se
Sven Åke Rydell, 0708-29 08 34, sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se

Finansiär: Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin

Läs slutrapporten här