Halva ytan bearbetas

Lantbrukardriven utveckling, anpassning och implementering av odlingssystem utan tung bearbetning, med radhackning och mellangrödor.

Projektidé

I detta projekt samverkar avdelningen för odlingsutveckling vid Hushållningssällskapet i Skåne med odlare i Skåne och Östergötland, Hushållningssällskapet i Östergötland och SLU. Tillsammans vill vi bidra till att lösa utmaningen att utveckla energisnåla ekologiska odlingssystem utan tung bearbetning där mellangrödor och radhackning bidrar med växtnärings och ogräsbekämpning och där marken är bevuxen hela året.

Jordbruksverket Jnr 2016-5716
Finansiär: Jordbruksverket via skattemedel från Sverige och EU

Projektägare: Hushållningssällskapets Service AB

Projektledare: Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne

Lägesrapport

Se slutpresentationen av projektet nedan:

Del 1: Presentation

Del 2. Slutsatser i korthet

Del 3. Odlarexperiment

Del 4. Resultat

 

Se hela presentationen