Projekt Uppsala Vatten- Rådgivning biogödsel

Uppsala vatten har sedan 1996 en biogasanläggning som producerar biogas och biogödsel. Anläggningen är certifierad enligt SPCR 120 för biogödseln och visionen är att få åtminstone delar av biogödseln certifierad så att den under 2017 kan användas till ekologisk odling.

Från 1 september 2016 har HS Konsult i uppdrag att i samarbete med Uppsala Vatten sköta hanteringen av biogödsel mot lantbrukare. Arbetet innefattar bl.a. att sköta kontakten med lantbrukarna, värdera biogödseln och att på ett miljöriktigt och kostnadseffektivt sätt hitta avsättning för biogödseln. En del av arbetet innebär rådgivning gällande allt från spridning till tillstånd för att bygga nya brunnar.

Biogödseln kommer att förmedlas till lantbrukare i närområdet, mottagarna är såväl medlemmar som icke medlemmar hos Hushållningssällskapet. Produkten jämförs med alternativa gödselmedel där Hushållningssällskapet kan ge rådgivning kring för- och nackdelar för såväl biogödseln som andra produkter.

Finansiär Uppsala vatten.

Vi som arbetar i projektet är Martina Westlund, Line Strand, Victoria Thuillier och Pia Björsell.

Martina Westlund är projektledare för projektet, har ni några frågor så kontakta henne, 070-666 04 17.

uppsalavatten_logo