Nätverk för ökad livsmedelsproduktion i Värmland  

Projektet kommer att leda till kompentensutveckling som ger ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft, produktutveckling inom livsmedelskedjan, ökad landsbygdsturism med koppling till måltidsturism och ge ökat förtroende hos konsumenter för svenska livsmedel.

Aktuellt

Rapport: Användningen av lokala råvaror inom restaurangbranschen – fokus Värmland
2023-01-07

Nu kan du ta del av resultatet från undersökningen i Värmlands restaurangbransch.
Rapport: Användningen av lokala råvaror i restaurangbranschen – fokus Värmland

Serverar din restaurang svenskt?
2021-12-01

Delta i vår stora undersökning – var kommer maten från?
Kan du ställa fyra frågor när du äter på restaurang får du gärna delta i vår undersökning av restaurangbranschen i Värmland.
Klicka in dig på länken nedan och besvara frågorna när du äter ute.
Klicka här för länk till enkäten »
Spara gärna länken så du har den lättillgänglig när du är ute på restaurang.
Delta i utlottning av presentkort på mat genom att skicka in svar.

Kontakt
Karin Granström, Hushållningssällskapet Västra
Telefon 070-2576760
karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

 

 

Vårt projekt Nätverk för ökad livsmedelsproduktion i Värmland är i full gång.

Projektets olika delar är

  • Nätverk inom olika branscher
  • Inspirationsresa till Baskien och Kantabrien (flyttas till hösten)
  • Kartläggning och påverkansarbete inom  restaurangbranschen
  • Marknadsföring av lokalproducerade livsmedel på mässor

Vi startar nu följande nätverk för olika branscher

  • Potatisodlare arbetar mot marknad och försäljning.
  • Grönsaksodlare utveckla samarbete kring lager, paketering, logistik och försäljning.     .
  • Ett nätverk av växtodlingsgårdar med inriktning  nya och gamla grödor (lantsorter).
  • Nötköttsproducenterna att bli mer resurseffektiva och därmed öka konkurrenskraften
  • Nätverk för företag med anställd personal som vill utvecklas som arbetsgivare.

 

Bakgrund

I livsmedelsstrategin för Värmland finns många tankar, mål och idéer och vi har nu fått medel från landsbygdsprogrammet för att tillsammans kunna arbeta konkret med livsmedelsstrategins mål!  Vi vet av erfarenhet att nätverk mellan och inom olika produktionsinriktningar och företag i livsmedelsbranschen ökar inspirationen, kompetensen, stärker företagen, föder nya idéer och leder till ökat engagemang och ökad produktion och nystarter. Projektet kommer att leda till kompentensutveckling som ger ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft, produktutveckling inom livsmedelskedjan, ökad landsbygdsturism med koppling till måltidsturism och ge ökat förtroende hos konsumenter för svenska livsmedel. Vi kommer också att hämta inspiration i Baskien där man framgångsrikt driver måltidsturism och export av de lokalt producerade livsmedel och viner. Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet.

Projektet mål

Målet är att främja ökad livsmedelsproduktion i Värmland genom att skapa starka nätverk inom och mellan produktionsinriktningar i länet och värmländska mat- och dryckesföretag. Vi vill nå målet genom fem fokusområden:
• Inspiration och kompentensutveckling för ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft
• Identifiera och ta bort flaskhalsar i produktionen och försäljning av livsmedel
• Produktutveckling inom livsmedelskedjan
• Öka konsumenternas förtroende för svenska livsmedel
• Främjande av måltidsturism i Värmland

Aktiviteter i projektet

Uppstarts seminarier ca 40 deltagare från olika branschorganisationer
Nätverk mellan och inom olika produktionsinriktningar och företag i livsmedelsbranschen,  4-6 nätverk
Studieresa Baskien
Delta i Mässor 4-5 st
Inventering och påverkansarbete på restauranger och hotell

Karin Granström
Telefon 070-2576760
karin.granstrom@hushallningssallskapet.se