Produktutveckling filtade ullprodukter

Projektet ska bidra till att få fram filtade ullprodukter i provkollektioner till marknaden. Syftet är att hitta avsättning för Halländsk ull.

Projektet genomförs med stöd från:

Kontakta Susanne Paulsson för mer information.