Produktionskostnad för planterad lök jämfört med sådd lök

Planterad lök är ett intressant alternativ sett ur ett IPM-perspektiv, eftersom det möjliggör minskade insatser av kemiska bekämpningsmedel.  Projektets målsättning har varit att sammanställa produktionskostnader för planterad och sådd lök.

Projektledare: Anna-Mia Björkholm och Per Hansson, HIR Skåne

Läs hela rapporten här