Precisionsbevattning i bär

Bevattning vid rätt tidpunkt med rätt mängd ger friska högavkastande plantor samtidigt som vatten- och näringsförbrukningen minskar och växtnäringsläckaget till miljön minimeras.

Under 2020 kommer HIR Skåne att skriva fyra artiklar för att öka kunskapen om bevattning med fokus på styrning och droppbevattning. Artiklarna kommer att handla om sådant som vattenkvalitet och filter, dimensionering, bevattningsstyrning och recirkulering. Det blir även ett kurstillfälle till hösten. Jordbruksverket finansierar satsningen genom projektet Jordbrukets vattenhushållning.

Artikelserie

Del 1: Vattenkvalitet»