Precisionsbevattning i bär

Bevattning vid rätt tidpunkt med rätt mängd ger friska högavkastande plantor samtidigt som vatten- och näringsförbrukningen minskar och växtnäringsläckaget till miljön minimeras.

Under 2020 kommer HIR Skåne att skriva fyra artiklar för att öka kunskapen om bevattning med fokus på styrning och droppbevattning. Artiklarna kommer att handla om sådant som vattenkvalitet och filter, dimensionering, bevattningsstyrning och recirkulering. Det blir även ett kurstillfälle till hösten. Jordbruksverket finansierar satsningen genom projektet Jordbrukets vattenhushållning.

Artikelserie

Del 1: Vattenkvalitet»

Del 2: Vattenåtgång och dimensionering»

Del 3: Växtens upptag och styrning»

Del 4: Recirkulering och vattenuppsamling»

Droppbevattning

Även korta perioder av torka kan ge betydande skördeminskningar i bärodlingar. Med droppbevattning och tekniska hjälpmedel finns det kilon och pengar att tjäna. Ökad användning av droppbevattning kan vara del av en mer hållbar vattenhantering för bärodlingen, som är mycket vattenkrävande. Utöver att ge bättre kvalitet och kvantitet på skörden, kan en bättre avpassad bevattning ge både kapacitetsmässiga och miljömässiga fördelar.

HIR Skåne har tagit fram två fristående handledningar för bevattning i bärodling

Finansiär

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta har bekostat ”Droppbevattning i bärodling” samt delfinansierat ”Varje droppe räknas”.

Jordbruksverket har varit huvudfinansiär för framtagandet av ”Varje droppe räknas” samt flera andra aktiviteter som genomförts inom samma projekt under 2018-2020.

Involverade i projektet

Projektet drevs av Thilda Håkansson, bärrådgivare på HIR Skåne. Flera leverantörer av bevattningsteknik samt odlare har bidragit med viktig information.