Pollinering och bekämpning av skadegörare i ekologiskt odlad klöver

Efterfrågan av ekologiskt klöverfrö ökar. Två faktorer som resulterar i låg avkastning är otillräcklig pollinering och skadeinsekter. Syftet med projektet är att jämföra mångfalden på landskaps- och fältskala, och studera effekten av pollinatörer och naturliga skadeinsekters predatorer. Heterogena landskap, med många olika fält, och homogena, intensivodlade landskap jämförs.

Samarbete med Inst för växtproduktionsekologi, Inst för ekologi SLU, Uppsala (2008-2010)
FORMAS
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar
Rapport: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2008-/kloverfro-2008/