Pilotstudie – effekterna av samodling med majs och baljväxter

Fodermajs till ensilage är ett exempel på en ny gröda många lantbrukare och rådgivare både inom ekologisk och konventionell produktion visar stort intresse för. Många studier av både sockermajs och fodermajs har utförts i andra länder, och att baljväxter, och majs går bra att samodla är känt sedan länge.

Stiftelsen Lantbruksforskning (2009)
Kontaktperson: Eva Stoltz
Om projektet: Fodermajs till ensilage är ett exempel på en ny gröda många lantbrukare och rådgivare både inom ekologisk och konventionell produktion visar stort intresse för. Många studier av både sockermajs och fodermajs har utförts i andra länder, och att baljväxter, och majs går bra att samodla är känt sedan länge. Om båda grödorna kan skördas och ensileras tillsammans ger detta ett bättre foder, då baljväxterna tillför protein till den stärkelserika majsen. Därmed behöver inte proteingrödor importeras och utsläpp av växthusgaser minskar. Syftet med denna pilotstudie är att undersöka hur majs kan samodlas och skördas samtidigt med åkerböna eller lupin samt hur skörd och foderkvalitet påverkas i jämförelse med majs i renbestånd.

Slutrapport >>