Optimering av reducerad jordbearbetning

I Mellansverige har den ekonomiska utvecklingen gjort att spannmålsodlarna i stor utsträckning tillämpar ensidiga växtföljder som domineras av höstvete och korn.

Stiftelsen Lantbruksforskning (2005-2009)
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar och Tomas Rydberg (SLU, Uppsala)
Om projektet: I Mellansverige har den ekonomiska utvecklingen gjort att spannmålsodlarna i stor utsträckning tillämpar ensidiga växtföljder som domineras av höstvete och korn.
Samtidigt har det minskade ekonomiska utrymmet gjort att olika former av reducerad jordbearbetning tillämpas på allt större arealer. Att odlingssystem med reducerad bearbetning missgynnas av ensidiga växtföljder är väl känt. Trots det har ingen systematisk jämförelse, över ett helt växtföljdsomlopp gjorts av reducerad- och konventionell bearbetning tillämpad i en god- respektive dålig växtföljd. I projektet skall detta jämföras i tre fältförsök placerade på representativa platser i Mellansverige som är en region med utpräglad spannmålsodling och begränsade möjligheter att odla lönsamma avbrottsgrödor.