Optimerad användning av stall- och biogödsel

För hantering av stall- och biogödsel så finns det teknik som möjliggör minsta möjliga förlust av växtnäring.

Hushållningssällskapet Västra bedriver projekt: Studieresa om optimerad användning av stall- och biogödsel.

För hantering av stall- och biogödsel så finns det teknik som möjliggör minsta möjliga förlust av växtnäring. Vid studieresan besöker vi ett lantbruksföretag som genomfört investeringar för att kunna utnyttja stallgödsel och biogödsel på ett optimalt sätt. I stort sett all stallgödsel från mjölkproduktionen på gården hanteras via en biogasanläggning och återförs som biogödsel till gårdens växtodling. Rötresten separeras i en fast och flytande fas, där den fasta fasen återcirkuleras som strömedel. För att utnyttja stall- och biogödseln på allra bästa sätt har gården även investerat i ett system med matarslang och myllningsaggregat.

Deltagarna på resan får möjlighet att skaffa sig värdefull information inom temat, få inspiration samt att knyta nya kontakter för en eventuellt liknande utveckling på den egna gården.

Kontakt: Daniel Hedeås, Hushållningssällskapet Västra
E-post »