Omställning till ekologisk svinproduktion

Syftet med projektet är att informera om vad ekologisk grisproduktion innebär och hur en omställning kan genomföras. Webbaserat informationsmaterial som är tillgängligt för alla.
Materialet anpassas till lantbrukare och ska belysa de frågeställningar som oftast blir aktuella vid en omställning.

Avsnitt som planeras – Grisen och dess beteende, Avel, Foder & vatten, produktionssystem, byggnation, hälsa och djurvälfärd.

 

Projektledare: Ingela Löfquist, HIR Skåne
ingela.lofquist@hushallningssallskapet.se

 

 Jordbruksverket