Ökad precision av mangangödsling genom ny enkel och snabb metod med teststickor

Idag är det vanligt att mangan tillförs i stråsäd, ofta utan kunskap om ett behov verkligen finns. När verklig brist uppkommer kan mängden tillförd mangan vara otillräcklig.

Variationen av gödslingsbehovet kan också vara stort mellan år, under en torr sommar som 2016 var manganbrister vanliga i vårkorn tidigt under säsongen medan brist vid riklig nederbörd är mindre vanliga. En snabb och säker metod för att öka precisionen av mangangödsling kan förbättra effektiviteten i odlingen av stråsäd.

Vi vill utveckla en ny metod med teststickor för att identifiera manganbehovet.

En enkel metod att identifiera manganbehovet kan användas av växtodlingsrådgivare och lantbrukare.

Finansiär: Jordbruksverket, EIP, gruppbildningsstöd.