Öjebyn Agro Park

Öjebyn Agro Park är en förstudie med målet att skapa förutsättningar för ett kreativt nav där landsbygdens aktörer kan mötas för att samverka kring utveckling av nya innovationer.

På försöksstationen i Öjebyn driver vi försöksodlingar och projekt med koppling till lantbruk, odling, livsmedel, teknik- och landsbygdsutveckling av olika slag.

Vår målsättning är att inspirera och tillgodose företagarens krav och önskningar på utveckling och nya innovationer.

Fyra ben ska utgöra stommen i projektet:

Entreprenörskap, där bl.a. företagskuvöser för unga blivande företagare ska etableras, där de kan testa och utveckla nya idéer med omedelbar tillgång till forskning, rådgivning och ett nätverk av landsbygdsföretag. Det finns också tillgång till utomhusytor för test och utveckling av nya produkter och företagsidéer.

Försök, forskning och utveckling, för att samla erfarenheter kring pågående klimatförändringar. Erfarenheterna ska nyttjas för framtida forskningsprojekt.

Sociala innovationer, en undersökning för att skapa nya modeller för socialt företagande i samverkan med bland annat Piteå kommun.

Kompetensutveckling, kurser och rådgivning, kopplat till aktiviteterna i projektet. Här ges företag och forskning möjlighet att utbyta erfarenheter.

Läs mer om Öjebyn Agro Park här

Testa din idé med oss! Vi hjälper dig vidare.

Mikael Kivijärvi, projektledare
070-600 50 55
mikael.kivijarvi@hushallningssallskapet.se

Sara Byström, bitr projektledare
070-107 66 87
sara.bystrom@hushallningssallskapet.se

 

Finansiarer OAP