Offensiva Fiskehalland

Är ett projekt som drivs av Hushållningssällskapet Halland. Med länets fiskevattenägare och befintlig näringsverksamhet som plattform är ambitionen att hitta nya kreativa vägar och modeller för att utveckla och samordna besöksnäringen kring det halländska fisket.

Projektets syfte är att på både kort och lång sikt möjliggöra etableringen av fler entreprenörer i länet vars rötter återfinns i småskaliga yrkesfiske- och landsbygdsföretag, utveckla samarbeten mellan kust och i inland samt sammankoppla detta entreprenörskap med övrig befintlig fiske- och vattenanknuten besöksnäring.

Fiskeföretag i Halland har under våren en möjlighet att få enskild rådgivning i affärsutveckling och företagande in om ramen för projektet. Företagare med fisk i någon form i sin verksamhet får också en möjlighet att delta i en vilt- och fiskedag på Lilla Böslid den 9 maj inom ramen för projektet. I samband med denna dag kan man ha önskemål om seminarieämne som kan presenteras på dagen.

För mer information, kontakta gärna, Susanne Paulsson eller besök sidan: www.fiskeihalland.se