Odlingssystemförsöken 2007-2012

Denna rapport redovisar resultat från åren 2007-2012 i de två långliggande odlingssystemförsöken i Bollerup och Önnestad.

Försöken som startades redan 1987 hade på varje plats fem olika sexåriga växtföljder, två konventionella och tre ekologiska. En mycket stor mängd resultat finns dokumenterade, allt från skördar och dess kvalitet till ogräsförekomst och restkväve i marken på hösten.

Rapport från fjärde växtföljdsomloppet i de skånska odlingssystemförsöken 2007-2012»