Skog

Nyttja skogens värden

 

Projektet ger nya skogsägare kunskaper och visar exempel åtgärder med både positiva och negativa utfall på
skogsbruksåtgärder utifrån natur-, kultur- och social hänsyn. Som deltagare i projektet ska skogsägaren få en
stärkt roll som förvaltare och i planeringen av åtgärder på sin fastighet.
Deltagarna ska kunna ta lämpliga beslut och utföra praktiska och affärsmässiga åtgärder för att öka
skogsbruksföretagets lönsamhet, med bibehållen god natur- och miljöhänsyn.
Målet med projektet är att få nya skogsägare mer involverade i arbetet med miljövärden och sociala värden i
sina skogar.

Vi ser behovet att nya skogsägare får
tillgång till information och praktiska exempel på ett hållbart skogsbruk utifrån skogens natur-, kultur- och
sociala värden.

 

För mer information kontakta Magnus Ekström på magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se eller 0708-241020

 

 

Dela sidan