Nyckeltalsmöjligheter

I detta projekt är syftet att kartlägga och undersöka hinder och möjligheter för en ökad användning av nyckeltal.

Projektet består av att i Holland, Tyskland och Danmark göra intervjuer med aktörer såsom banker, lantbruksföretag och lantbruksskolor för att undersöka situationen med nyckeltal och hur man arbetar med nyckeltal i dessa länder.

Resultat av detta projekt kommer publiceras på denna hemsida i januari 2019.

Projektet Nyckeltalsmöjligheter är finansierad av Europeiska jordbruksfonden för landbygdsutveckling.