Nya affärer med energigräset rörflen

Nu utvecklar vi affärer för energigräset rörflen –en betydelsefull råvara i den gröna samhällsomställningen! Miljö- och klimatnyttor, nya affärer, mer odling på överskottsmarker och en aktiv medverkan i samhällets omställning till en grön och biobaserad ekonomi sätts i fokus under projektperioden 2013-2014.

Samhällets behov av mer förnybar, klimatsmart energi i kombination med fler arbetstillfällen, lokal tillväxt och försörjningstrygghet samt uppfyllande av miljömål är målsättningar för det projekt som Jordbruksverket via Landsbygdsprogrammet beviljat två års finansiering för.

Genom att fokusera på en utvecklad användning och nya användningsområden för det fleråriga och energieffektiva gräset rörflen ska nya affärer skapas i nära samverkan med landets rörflenodlare och potentiella köpare. För att klara konjunktursvängningar på energimarknaden kan rörflen som strö också användas i affärskonceptet.

Fler affärer med rörflen som strö kan medverka till en sammantaget ökad användning av åkerenergigrödor eftersom valfriheten mellan rörflen och halm som strö eller bränsle gör att kontinuiteten i odling och bränsleaffärer kan upprätthållas.

Rörflen har en viktig roll i den s.k. ”gröna omställningen” där vi nu fasar ut fossila råvaror till förmån för biologiska.

Förutom att utveckla och använda rörflen som biobränsle i småskaliga förbränningsanläggningar ska rörflen i nya produktionskedjor studeras tex, biogas, olika förgasningstekniker, etanol, torrefiering etc.

Förnybar energi i form av värme, el och drivmedel baserade på rörflen är produkter som samhället behöver för att kunna fasa ut fossila råvaror som olja och kol.

Har du idéer om rörflen och dess användning?

Kontakta projektledare Cecilia Wahlberg Roslund Hushållningssällskapet
cecilia.wahlberg@hush.se   eller 070-397 09 99