Nya rådgivningsmetoder för erfarenhetsutbyte mellan djurägare i samband med byggnation av stall

Utveckling av nya rådgivningsmetoder för erfarenhetsutbyte mellan djurägare i samband med byggnation av stall - innovativ och effektiv rådgivning, förbättrat smittskydd och djurhälsa.

I samband med att en djurägare ska bygga brukar studiebesök hos andra djurhållare vara ett bra och värdefullt sätt att inhämta information och kunskap för det egna, kommande investeringsbeslutet. Rådgivare och säljare brukar uppmuntra till studiebesök för erfarenhetsutbytet men också för att visa upp kunders objekt. På många sätt är tillvägagångssättet med studiebesök positivt men inom viss djurhållning försvåras fysiska besök av smittskydds- och djurhälsoskäl. Djurägare som har byggt vågar inte ta emot besökare med risk för att smitta förs in i besättningen.

Detta projekt avsåg att utveckla metoder för att djurägare som planerar att bygga ska kunna ta del av andra producenters stallar utan fysiska besök. Detta kan ske genom att en rådgivare eller djurägaren filmar stallet och sparar filmerna. Dessa filmer kan sedan visas upp för andra intresserade djurägare och vara som underlag för diskussioner och framtida planering av byggnation av stall. Genom att filma i stallar kan spridning av information och erfarenheter nå en mycket större målgrupp samtidigt som det är lättare att fokusera och visa på speciella lösningar eller innovationer.

Målet var att utveckla en ny rådgivningsmetod, som kan användas i många olika rådgivningssammanhang inte bara vid byggnation av djurstallar.

Läs rapporten