Ny Mat i Arctic

Ny Mat i Arctic är ett nytt projekt för utveckling av småskalig livsmedelsproduktion. I projektet ska företagen få tillgång till experthjälp för att utveckla ett breddat och utökat produktsortiment som svarar mot nya behov och efterfrågan på större geografiska och internationella marknader.

Syftet är att öka företagens konkurrenskraft genom en ökad förädlingsgrad av naturbaserade råvaror från området. Huvuddelen av finansieringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom programmet Interreg Nord. Tio företag från Norrbotten får möjlighet att delta tillsammans med lika många från Finland respektive Norge. Hushållningssällskapet samordnar projektet med partners från Norge genom Bioforsk Nord och Finland med Pro Agria i Uleåborg.

Företagen som är med får göra studiebesök i matregioner i Europa samt medverka i seminarier tillsammans med företag från Norge och Finland. Mellan seminarierna får företagen tillgång till experthjälp utifrån sina egna behov, främst inom områdena produktutveckling och marknad. Alla företag kommer även att erbjudas plats på en marknad för småskalig livsmedelsproduktion som arrangeras 2016 i norra Norge.

Det förväntade resultatet är att medverkande företag ska öka lönsamheten genom att bredda sitt produktsortiment och vidga sin marknad.
Projekt pågår från augusti 2015 till den 31 maj 2018. Det första mötet med företagen sker i november i år då alla företag tillsammans möts i Norge och bland annat besöker marknaden de ska medverka i nästa år.

För mer information kontakta: Helena Zimmer, helena.zimmer@hushallningssallskapet.se | 070-209 61 01