Ny kunskapsplattform för trädgårdsnäringen

Att samla kunskap för trädgårdsnäringen på en digital plattform tillgängligt för alla i branschen, det är målet med projektet Hortikulturellt kunskapscenter som drivs av Hushållningssällskapet.

Hushållningssällskapets rådgivare producerar kunskapsartiklar och kunskapssammanställningar inom flera viktiga temaområden, som till exempel växtnäring, växtskydd, odlingsteknik och ekonomi. För kompetensutveckling och möjligheten att på ett enkelt och tillgängligt sätt sprida denna kunskap till näringen utvecklas en digital plattform för ändamålet. Inte bara nytt material kommer att finnas tillgängligt, utan även tidigare framtaget informationsmaterial blir mer lättillgängligt genom att man nu samlar all kunskap i ett kunskapsbibliotek.

Poddar, filmer och informationsträffar kommer att komplettera det skrivna materialet.

I projektet samverkar trädgårdsrådgivare från HIR Skåne, HS Konsult, Hushållningssällskapet Västra och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten. Projektet finansieras av landsbygdsprogrammet.