Norrbottnisk Mat

Norrbottnisk Mat är ett samarbetsprojekt med siktet inställt på att skapa nya jobb genom att utveckla och stärka det unika i norrbottnisk livsmedelsproduktion. Projektet syftar till ökat samarbete mellan landsbygdsföretag och att stimulera utvecklingen av affärsmöjligheter med livsmedelsförädling.

I Norrbotten och Västerbotten erbjuds unika naturbaserade råvaror som dessutom kan säljas med självklara attribut som polarnatt, norrsken och midnattssol. Fortfarande sker dock ingen omfattande förädling och utveckling av nischade premieprodukter som ger en ökad försäljning i den omfattning som många är övertygade om är möjligt. Försäljning och förädling av mat med bas i de råvaror som naturen erbjuder har inte nått sin fulla potential.

Det långsiktiga målet är ett ge Norrbottniskt mat en tydlig profil på en regional, nationell och internationell marknad med fler premieprodukter som har basen i norrbottniska råvaror.

Under projekttiden genomförs fyra workshop som ska ligga till grund för arbetet med affärsutveckling. Gemensam omvärldsbevakning genom studieresor, studiebesök och strukturerad omvärldsbevakning inom projektet.

För mer information kontakta:
Pelle Johansson, 070-2445198 | pelle.johansson@hushallningssallskapet.se

Helena Zimmer, 070-209 61 01 | helena.zimmer@hushallningssallskapet.se

 

Aktiviteter inom projektet:

Startmöte