Nematoder – informationsspridning kring kunskapsläget

Hushållningssällskapet har beviljats medel från Jordbruksverket till projektet ”Nematoder - informationsspridning kring kunskapsläget.”

Problemen med nematoder ökar. En hel del kunskap har genererats under senare år. Denna kunskap är tyvärr inte spridd och alla delar finns inte sammanställda i den form som krävs för att den ska komma näringen till nytta.

I detta projekt kommer vi att sprida befintlig kunskap till Sveriges producenter genom olika typer av informationsmaterial. Projektet drivs av HIR Skåne och utförs som ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapen, Jordbruksverket, Nordic Beet Research och SLU och består av följande delar:

1.       Summering av kunskapsläget – rotgallnematod, frilevande nematoder, betcystnematod och potatiscystnematod

2.       Faktablad på temat interaktioner mellan nematoder och Rhizoctonia solani

3.       Anpassning och omarbetning av holländska nematodschemat

4.       Framtagande av (handbok)/faktablad

5.       Webkurs

6.       Deltagande på seminarier

Detta projekt kommer att höja den generella kunskapsnivån inom området växtparasitära nematoder hos lantbrukare, rådgivare och andra inom branschen. Projektet kommer på lång sikt att bidra till minskade problem med nematoder vilket är en förutsättning för fortsatt konkurrenskraftig produktion av livsmedel i Sverige.

Ta del av vårt informationsmaterial nedan.

Aaltjes schema 2019 med svenska kommentarer

Faktablad betcystnematod

Faktablad interaktion nematod R. solani

Faktablad nålnematod

Faktablad potatiscystnematoder

Faktablad rotgallnematod M. chitwoodi och M. fallax

Faktablad rotgallnematod M. hapla

Faktablad rotsårsnematod

Faktablad stubbrotsnematod

Rotgallnematoder Altjes schema 2019 och nemabase

 

Se film om potatiscystnematoder

Se film om stubbrotnematoder

Se film om rotsårsnematoder

Se film om rotgallnematod 

Se film om betcystnematoder

Se film om nålnematoder

 

 

eu-logga