Nematoder – ökad kunskap och information

Problemen med nematoder ökar. På senare år har också kunskapen om vad man kan göra åt det ökat, men i dagsläget finns inte alla delar sammanställda i den form som krävs för att den ska komma näringen till nytta. Nu sprider vi befintlig kunskap till Sveriges producenter genom olika typer av informationsmaterial.

Projektet utförs som ett samarbetsprojekt mellan Hushållningssällskapen, Jordbruksverket, Nordic Beet Research och SLU och består av följande delar:

  1. Summering av kunskapsläget – rotgallnematod, frilevande nematoder, betcystnematod och potatiscystnematod.
  2. Faktablad på temat interaktioner mellan nematoder och Rhizoctonia solani.
  3. Anpassning och omarbetning av holländska nematodschemat.
  4. Framtagande av (handbok)/faktablad.
  5. Webkurs.
  6. Deltagande på seminarier

Projektet kommer att höja den generella kunskapsnivån inom området växtparasitära nematoder hos lantbrukare, rådgivare och andra inom branschen. På lång sikt kommer det också att bidra till minskade problem med nematoder, vilket är en förutsättning för fortsatt konkurrenskraftig produktion av livsmedel i Sverige.

HIR Horto har beviljats medel från Jordbruksverket till projektet ”Nematoder – informationsspridning kring kunskapsläget”.