Nätverkande Näbbgäddor

Hushållningssällskapet Gotland har erhållit medel från LeaderGute avseende två projekt för utveckling av det småskaliga fisket på Gotland enligt beslut 13 mars 2019.
1. Nätverkande Näbbgäddor beslutad av Jordbruksverket juli 2019
2. Fiskguide Gotland är beslutad av Jordbruksverket i juni 2019

Båda projekten är påbörjade. Projekten redovisas löpande på projektbloggen: https://fiskmatgotland.wordpress.com/about/   med referat från de aktiviteter som genomförs.

I projektet Nätverkande Näbbgäddor kommer vi bland annat arrangera Fiskens dag på Gotland och mer information hittar du om det på hemsidan för Fiskens dag eller på Facebook 

 

 

Projektet är finansierat  av: