Nationell kartläggning av livsmedel och jordbruksprodukter med potential att ansöka om skyddad beteckning enligt EU:s regelverk

Hushållningssällskapet har haft i uppdrag av Jordbruksverket att leda arbetet med en nationell kartläggning av livsmedel och jordbruksprodukter med potential att ansöka om skyddad beteckning enligt EU:s regelverk.

Uppdraget har innefattat utarbetande av arbetsmodell, insamling av produktförslag samt material om produkter och producenter, urval av produkter samt samtal om produkternas marknadspotential med expertpaneler. Uppdraget har resulterat i att ca 250 kontakter har tagits över hela landet och förslag på ca 350 produkter har kommit in. Drygt 100 av dessa produkter bedöms ha potential att ansöka om skyddad ursprungsbeteckning och dessa produkter finns presenterade på smakasverige.jordbruksverket.se.

Kontakt
Per-Ove Persson
0511-248 60