Näringsbevattning med biogödsel

Målet med delprojekt 1 och 2 var att undersöka några tänkbara anpassningar i droppbevattningstekniken så att den fungerar för injicering av biogödsel.

I fältförsök med korn och rajgräs jämförde vi fem behandlingar med injicering av biogödsel i droppbevattning med en behandling med injicering av konventionella gödselmedel och med en kontroll med bevattning med rent vatten.

Det övergripande målet med delprojekt 3 var att

  • Studera påverkan på skörd och kvalitet, N-dynamik i bladen samt N-effektivitet i ekologisk blomkål vid olika strategier för droppbevattning med biogödsel kombinerat med Biofer.
  • Studera betydelsen av plantering och odling av kålen i bäddar med eller utan plasttäckning (s.k. ”odling på plastlist”).

I ett fältförsök med blomkål sökte vi svar på följande frågeställningar

  • Hur kan hög skörd och kvalitet, och därmed ekonomi, av ekologisk blomkål uppnås genom att kombinera tillförsel av organiska grundgödselmedel med näringsgödsling med droppbevattning?
  • Hur påverkas N-effektivitet och utlakningsrisk av de olika kombinationerna?
  • Hur kan bladsaftsanalys (NO3-N) användas som hjälpmedel vid förbättrad anpassning av gödslingsregimen?
  • Hur påverkar bäddodling på plastlist (biobaserad nedbrytbar plast) skörd, N-effektivitet och utlakningsrisk jämfört med odling på bädd utan plastlist.

Slutrapport, del 1 och 2

Slutrapport, del 3