Näringsbevattning med biogödsel

Målet med projektet var att undersöka några tänkbara anpassningar i droppbevattningstekniken så att den fungerar för injicering av biogödsel.

I fältförsök med korn och rajgräs jämförde vi fem behandlingar med injicering av biogödsel i droppbevattning med en behandling med injicering av konventionella gödselmedel och med en kontroll med bevattning med rent vatten.

Slutrapport, del 1