Näringsämnesbetning av sojabönsutsäde för förbättrad tillväxt – ett EIP gruppbildningsprojekt

Sojabönan är en gröda med högt proteininnehåll och en fördelaktig proteinsammansättning, som används både som foder till djur och till humankonsumtion.

Sojabönan importeras till Sverige till en stor del från Sydamerika, vilket innebär långa transporter och dålig inblick i odlingen. För att kunna utöka sojaodlingen skövlas årligen stora arealer regnskog vilket har stor effekt både på landets lokala biodiversitet och det globala klimatet.

Det finns idag en svensk efterfrågan av regionalproducerad (Skandinavisk eller nordeuropeisk) sojaböna.

Sojabönan bör sås när jordtemperaturen är minst 10 °C som uppnås i början av maj. Vid låga temperaturer är växtnäringsämnena dock inte lättillgängliga för växterna. En intressant möjlighet för att påskynda fröets groning och plantans tidiga tillväxt är genom så kallad näringsämnesbetning.

Att utföra en näringsämnesbetning av sojabönutsädet, för att stimulera tillväxtstarten, skulle kunna förbättra tillväxten och därmed skördepotentialen, möjligen även erhålla en tidigare skörd. Såvitt vi vet utförs inte näringsbehandling av sojabönutsäde i Sverige eller i Europa.

Syftet med projektet är att bilda en grupp av olika intressenter/kompetenser som är intresserade av att öka skördeutbytet av sojaböna genom näringsbetning.

Innovationsgruppen består av lantbrukare, växtodlingsrådgivare, forskare och en representant från näringen.

Innovationen bidrar till att öka odlingen av sojaböna, vilket stärker konkurrenskraften för lantbrukare.

Kontakt: Magnus Nilsson, tel. 010-476 20 24