Mötesplats för resurs och kompetensutnyttjande till mat och kultur på landsbygden i Jönköpings län

Hushållningssällskapet Jönköping driver med lokala samarbetspartners projektet som syftar till att möjliggöra samarbeten mellan företag och krafter som verkar på landsbygden. Detta gör vi genom att skapa en lättillgänglig mötesplats där olika aktörer kan mötas och utveckla samarbeten.

Vi kommer genom projektet att bidra till en generationstryggad, diversifierad och mindre sårbar verksamhet på landsbygden. Genom projektet skapas den digitala mötesplatsen kallad Don och Person, där de första mötena kommer ske. Vi kommer också att utveckla ett verktyg för en mer fördjupad matchningsprocess som ska vara till hjälp för de som ska påbörja nära samarbeten.

Projektet är delfinansierat av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.