Mötesplats EKO

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten har beviljats projektstöd från Länsstyrelsen i Norrbotten för att genomföra projektet ”Mötesplats EKO”. Syftet med projektet är att genomföra ERFA-träffar, kursdagar och inspirationsdagar för att utveckla kunskaperna och främja erfarenhetsutbyte hos ekologiska lantbrukare i Norrbotten.

Vi kommer att starta upp och driva 2 ERFA-grupper, men projektet kommer först att startas med en inspirationsdag för hela målgruppen. Intressanta föreläsare kommer också att bjudas in vid några gemensamma träffar. Projektet kommer att startas upp under sensommaren. Håll utkik för mer information!

För mer information kontakta:
Sara Byström, 070-107 66 87 | sara.bystrom@hushallningssallskapet.se