Mobilisering och destinationsutveckling – FOG Tornedalen och Haparanda skärgård

Hushållningssällskapet har fått i uppdrag att under 2014 arbeta med att främja för en fisketuristisk utveckling i Tornedalen och Haparanda skärgård.

Fiskeområde (FOG) Tornedalen och Haparanda skärgård är det nordligaste av de 14 områden som finns i Sverige och finansieras av Europeiska Fiskerifonden.

Vi vänder oss till företag, aktörer och föreningar som vill vara med att bygga fisketurismdestinationen Tornedalen och Haparanda skärgård. Tillsammans ska vi stärka områdets attraktionskraft med hjälp av välpaketerade och säljbara reseanledningar.

Prioriterade aktivitetsoråden inom ramen för uppdraget är:

  • Kompetensutveckling individuellt och i grupp för att underlätta utvecklingen av säljbara produkter i befintliga och nyetablerade företag.
  • Seminarier och workshops kopplat mot omvärldsbevakning, trender och samverkan.
  • Studieresor för ökad marknadskännedom och nätverksbyggande

Parallellt med uppdraget kring mobilisering och destinationsutveckling genomför vi även utvecklingsprojektet ”Midnattsolens mat” med att skapa förutsättningar för att etablera och bergfästa matdestinationen Tornedalen och Haparanda skärgård.

SYFTE OCH MÅL

Syftet med utvecklingsprojektet är att dels utveckla företagsidéer i befintliga och nya företag kring fisket, älven och skärgården som identifierats i tidigare arbete. Dels att utveckla strategier och organisation för en långsiktigt hållbar handlingsplan för området. Vi vill att arbetet ska bidra till ökad tillväxt och utveckla möjligheter för människor att bo och leva i Tornedalen.

FÖRVÄNTADE RESULTAT

  • Nya paketerade produkter inom fiske, mat och upplevelser
  • Ökad omvärldsorientering
  • Identifiera nya marknader och målgrupper
  • Mobilisering kring områdets förutsättningar
  • Utveckla metoder och arbetssätt för en långsiktig handlingsplan för fiskeområdet.

Vill du veta mer om hur just du och ditt företag eller förening kan vara med på aktiviteterna eller bara veta mer om projektet så kontaktar du någon av projektmedarbetarna.

finansiering FOG