Mjölkens framtid i Värmland

Tror du att mjölken har en framtid i Värmland? Det tror vi!

Under perioden 1995 till 2010 har mjölkbranschen i Värmland haft en negativ trend. Naturligtvis är inte Värmland ensamma om en sådan utveckling men Värmland tillsammans med Dalarna har den mest negativa trenden. För perioden 2005-2010 har den totala invägningen i Värmland minskat med 23 %. Samtidigt har andra områden i Sverige haft en positiv tillväxt inom mjölkbranschen. Under sista delen av 2011 vände det något och man kunde se en liten ökning av mjölkinvägningen. Vi tror därför att trenden går att vända och vi kan få se en uppåtgående kurva!

Därför vill vi satsa gemensamt!

För att vi ska kunna förändra den negativa trenden tror vi på en gemensam satsning. Därför har Hushållningssällskapet, LRF, LRF Konsult, Växa, Arla och Länsstyrelsen gått ihop för att arbeta tillsammans. Idén till en gemensam satsning kommer ifrån påtryckningar från några mjölkföretagare i länet. Under 2011 träffade vi dessutom ett antal mjölkföretagare för att höra om vad man tror behöver göras för att vända trenden. Det är mjölkföretagarna som bestämmer vilka aktiviteter vi ska genomföra!

Besök gärna projektets Facebook-sida.