Minskat växtnäringsläckage från hästgårdar

Tillsammans med Oxunda Vattensamverkan som innefattar fem Stockholmskommuner, driver Hushållningssällskapet ett projekt om att hitta gårdsanpassade åtgärder för att minska läckaget av näringsämnen från hästgårdarna. Ett tiotal gårdar medverkar idag. Några av de åtgärder som hittills är genomförda är anläggning av fosfordammar, förbättring av diken och en genomgång av gårdarnas foderstater.

Nu läggs fokus på att förbättra mockning av rasthagar, genom att projektet köper in gödseldammsugare och eldrivna skottkärror till några av gårdarna. Just dålig mockning i blöta hagar är en starkt bidragande orsak till läckaget till närliggande vattendrag.

Projektet finansieras av Greppa näringen, Landstingets miljöfond, Oxunda Vattensamverkan, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Sigtuna och Sollentuna Kommuner,

 

Projektledare är Sören Eriksson och Mia Lindqvist, HS Konsult AB.