Minskade miljö- och arbetsmiljöeffekter vid användning av kemiska växtskyddsmedel i växthus

Kemikalieläckage från växthus är fortfarande en aktuell fråga. Vid all användning av kemikalier finns det en risk för att läckage uppstår. Helt slutna system är svårt att uppnå även om man har recirkulering av sitt bevattningsvatten.

Sedan en tid tillbaka finns dessutom ett lagkrav på att påfyllnaden av växtskyddsmedel inte får ske hårdgjord yta utan uppsamling. Säker påfyllnadsplats av kemikalierna behöver därför finnas och i de fall vattnet av olika anledningar inte kan recirkuleras kan rening av vattnet behöva göras. Reningsmetoder finns framtagna inom forskningen men hur gör man praktiskt som odlare om man vill utnyttja de nya metoderna för att undvika att kontaminerat vatten kommer ut i våra vattendrag?  I ett nytt projekt kommer reningsmetoder för växthus undersökas i ett par odlingar för att skapa praktiska erfarenheter över metoderna.

Kontakt

Projektet drivs av Klara Löfkvist, HIR Skåne och Torbjörn Hansson, Grön kompetens under 2017-2019. Är du odlare interesserad av att vara med i projektet är du välkommen att höra av dig till Klara Löfkvist, 010-476 22 03 klara.lofkvist@hushallningssallskapet.se

Projektet finansieras delvis av Jordbruksverket med stöd från landsbygdsprogrammet som i sin tur finansieras med pengar från den Europeiska jordbruksfonden.