Minskad vinterdödlighet hos bin

Projektet syftade till att hitta metoder för att sprida information och öka implementeringen av bin med VSH-egenskaper.

En arbetsgrupp har träffats några gånger och diskuterat hur man kan bygga upp en modell. Workshop har genomförts för att göra en grundlig omvärldsanalys som leddes av Magnus Ljung SLU.

Projektet finansierades. av Jordbruksverket.

För mera kontakt:
Christina Milén Jacobsson, 0521-72 55 15